Vrijwilligers gezocht!

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een evenement als de Avondvierdaagse. Zo zorgen vrijwilligers er bijvoorbeeld voor dat alle wandelaars op een geordende en veilige manier kunnen lopen en genieten van de mooie omgeving.
Tijdens de avondvierdaagse worden de vrijwilligers ingezet op verschillende manieren zoals tijdens de opbouw van het startveld, het inschrijf-, en startbureau, als verkeersregelaars, controle- en uitdeelpost en nog een hoop andere taken.
Er is altijd wel wat te doen! En mocht je niet elke avond kunnen helpen, geen probleem!

Het ‘aannemen’ van nieuwe vrijwilligers nemen wij serieus. Zo krijg je voordat je aan de slag gaat een gesprek met minimaal één bestuurslid om de wederzijdse verwachtingen met elkaar te bespreken.
Ook vragen wij van vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en om een gedragscode te ondertekenen.

Wat doen vrijwilligers allemaal?

Op- en afbouw startveld
De opvallende blauw/oranje tent is het “organisatorisch hart” van de Avondvierdaagse. In de tent vindt men onder andere de informatiebalie, inschrijfbureau, het bestuur en vrijwilligerspunt. De tent wordt in de loop van de middag van het evenement opgebouwd en ingericht. Dit betekent onder andere het voorzien van meubilair en bewegwijzering. Ook bouwen we een podium op voor de DJ en wordt een start en finishboog opgeblazen en op zijn plek gezet.
Deze functie vraagt naast enige fysieke kracht ook dat je in de loop van de middag al beschikbaar bent.

Startbureau
Op de dinsdag van de Avondvierdaagse kan tot uiterlijk 16:00 ingeschreven worden. Dit gebeurt bij het inschrijfbureau in de tent. Ook worden hier startnummers opgehaald door individuele lopers.
Enige administratieve kennis en omgang met een computer is een pre.

Verkeersregelaar
Als verkeersregelaar ben je verantwoordelijk voor de veiligheid op de route. Op de aangegeven tijden moet de route volledig vrij zijn van verkeer en op bepaalde momenten moet het verkeer langs of over delen van de route worden geleid. Een serieuze en verantwoordelijke taak.
Deze functie vereist dan ook een korte (digitale) instructie voorafgaand aan het evenement. Hiervoor organiseren wij een avond waarbij men direct andere vrijwilligers kan ontmoeten.

Gedragscode vrijwilligers

 • De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig voelt.
 • De vrijwilliger onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de deelnemer in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de deelnemer door te dringen dan nodig is voor het succesvol volbrengen van de Avondvierdaagse.
 • De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de deelnemer.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de vrijwilliger en de jeugdige deelnemer tot achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De vrijwilliger mag de deelnemer niet op een zodanige wijze aanraken dat de deelnemer en/of de vrijwilliger deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De vrijwilliger onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De vrijwilliger zal gereserveerd en met respect omgaan met de deelnemer en met de ruimte waarin de deelnemer zich bevindt.
 • De vrijwilliger heeft de plicht de deelnemer te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) deelnemer behartigt, is de vrijwilliger verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De vrijwilliger zal de deelnemer geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de vrijwilliger aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de deelnemer die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De vrijwilliger zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de deelnemer is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest hiervan te handelen.

Wil jij ook vrijwilliger worden?

Lijkt het je leuk om ook mee te werken aan de voorbereiding en organisatie van de avondvierdaagse? Neem dan contact met ons op via e-mail. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die ons team kunnen versterken.